Biuro
ul. Lipiec Reymontowskich 5
91-120 Łódź

Współpraca z TEO. S.C.

Zapraszamy do współpracy wszystkie podmioty prowadzące wszelką działalność, do której niezbędna jest powierzchnia użytkowa zlokalizowana w określonym miejscu. Potrzeby naszych klientów staramy się zaspokajać poprzez udostępnianie im wolnej powierzchni, którą w danej chwili dysponujemy w naszych obiektach.

Możliwe są również rozwiązania polegające na nabyciu przez nas nieruchomości wskazanej przez klienta a następnie udostępnienie (najmie) tej nieruchomości lub jej części.

Partnerzy

Zapraszamy do współpracy