Współpraca

Wszystkie nasze obiekty

Zapraszamy do współpracy wszystkie podmioty prowadzące wszelką działalność, do której niezbędna jest zadaszona powierzchnia użytkowa zlokalizowana w określonym miejscu. Potrzeby naszych klientów staramy się zaspokajać poprzez udostępnianie im wolnej powierzchni, którą w danej chwili dysponujemy w naszych obiektach.
Możliwe są również rozwiązania polegające na nabyciu przez nas nieruchomości wskazanej przez klienta a następnie udostępnienie (najmie) tej nieruchomości lub jej części.

Zapraszamy do współpracy